mit vállalok, ha felveszem a CSOK-ot? Milyen kötelezettségeim vannak?

A CSOK támogatás igénybevételének feltétele, hogy a vásárolt/épített ingatlanba be kell
költöznötök, és legalább 10 évig életvitelszerűen ott kell laknotok.

mi történik, ha felvettem a CSOK-ot, de nem teljesítem a feltételeket (nem született gyermek)?

A meg nem született gyermek után járó CSOK összegét egyösszegben kell visszafizetned a Ptk.
szerinti késedelmi kamattal növelten, ha pedig 3 vagy több gyermek után vettél igénybe
támogatást, akkor a késedelmi kamat ötszörösével növelten, de maximum 5%-os mértékkel.

mekkora díjjal számolhatok, ha önkéntesen visszafizetem a támogatást vagy a kölcsönt?

Amennyiben a házaspár a családi otthonteremtési kedvezmény összegét a vállalási időszak
lejáratát megelőzően önkéntesen fizeti vissza, akkor a folyósítás napjától a tényleges
visszafizetés napjáig szükséges PTK kamatot számolni – új ingatlan építése vagy vásárlása
esetén, három vagy több gyermek után ötszörös PTK kamattal – de maximum 5% mértékkel.
Amennyiben kamattámogatott hitel is tartozik a CSOK ügylethez, kamattámogatás visszafizetési
kötelezettség is keletkezik, melyet szintén PTK kamattal, új ingatlan építése vagy vásárlása
esetén, három vagy több gyermek után ötszörös PTK kamattal – de maximum 5% mértékkel
szükséges megfizetni.

elhunyt az egyik fél, viszont gyermeket vállaltunk

A támogatott személy elhalálozása esetén a gyermekvállalást teljesültnek minősül.

elváltunk, mire számíthatunk?

Házasság felbontása esetén, amennyiben a gyermek kikerül a közös háztartásból, alapszabály
szerint visszafizetési kötelezettség keletkezik. Kivéve, ha a házasságot felbontó, érvénytelenné
nyilvánító jogerős bírósági határozat alapján:

 • a nagykorúvá vált gyermek kivételével valamennyi gyermek elhelyezésére, vagy
 •  a szülői felügyeletének rendezésére és lakóhelyének kijelölésére,
 • vagy hontalan esetén szálláshelyének kijelölésére,

Akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát
megszerző félnél kerül sor.

gyermek betegsége esetén, hogyan változik a további gyermekek vállalása?

Ha a támogatási szerződésben szereplő vállalást a gyermek betegségére hivatkozva nem
teljesítik – két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek, három vállalt gyermek esetében a vállalt első vagy második gyermek betegségére hivatkozva – méltányossági eljárás
kezdeményezhető az illetékes kormányhivatalnál.

ha egyedülálló vagyok, igényelhetek CSOK-ot?

Igen, egyedülállóként is igényelheted a CSOK-ot a veled közös háztartásban élő, általad
eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba veled együtt beköltöző gyermek(ek) után.

elvált vagyok, igényelhetek CSOK-ot?

Igen, ha a gyermeked veled közös háztartásban él, általad eltartott, és a felépített vagy
megvásárolt lakásba veled együtt beköltözik, igényelhetsz CSOK-ot függetlenül attól, hogy elvált, egyedülálló, házas, vagy élettársi kapcsolatban vagy.

40 éves kor felett igényelhetek CSOK-ot?

Amennyiben meglévő gyermek után igényelsz CSOK-ot, akkor nincs felső életkorhatár a
támogatott személyekre vonatkozóan. Ugyanakkor vállalt gyermek után kizárólag
házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie a kérelem befogadásakor.

örökbefogadott gyermekre igényelhetek CSOK-ot?

Igen, a CSOK rendelet szerinti gyermek nem csak vér szerinti gyermek lehet, hanem örökbefogadott is.

gondnokság alá helyezett gyermekre is igényelhetek CSOK-ot?

A 16/2016 Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú
támogatásról az alábbiak szerint módosul 2023.09.01-i dátummal, vagyis: A legalább egy
éve az igénylő gyámsága vagy gondnoksága alatt álló gyermek után is igényelhető támogatás a gyermek szüleinek halála esetén.

ha már igénybe vettem meglévő gyermek(ek)re CSOK támogatást, akkor az újonnan születettekre is igényelhetek?

Igen, a 2016. február 10. után szerződött, és még fennálló lakáscélú hitel (használt lakás
vásárlás vagy bővítés) előtörlesztésére a szerződéskötést követően született gyermek után utólagosan 400 000 forint támogatás igényelhető.

lehet egyszerre CSOK-ot és babaváró hitelt is igényelni?

Igen, a CSOK és a Babaváró hitel igénylése egymástól független.

milyen költségekkel kell számolnom a CSOK felvételekor?

Amennyiben a CSOK mellett hitel igénylésére nem kerül sor a támogatási cél
megvalósításához, akkor a bank a jogosultság elbírálásért a CSOK összegének 1,5%-ának
megfelelő, de legfeljebb 30 ezer forint, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat számol fel

mi a folyamata a CSOK igénylésnek?

A CSOK a befogadását követően elbírálásra kerül. Az igénylést lakásvásárlás esetén a
benyújtást követő 30 napon belül, lakás bővítése esetén a benyújtást követő 60 napon
belül kell elbírálnia a Banknak. A pozitív döntést követően szerződéskötés szükséges.  Új
vagy használt lakásvásárlás esetén az önerő megfizetését valamint a folyósítási feltételek
teljesítését követően egyösszegben történik a folyósítás. Új lakás építése és használt
lakás bővítése esetén a folyósítás készültségi fokkal arányosan akkor kezdhető meg, ha a
támogatott személy a CSOK-on és/vagy adóvisszatérítési (ÁFA) támogatáson és a
hitelintézeti kölcsönön kívül saját forrásait az új lakás építésére, használt lakás bővítésére már felhasználta, és ezt az értékbecslő leigazolta.

TB jogviszony esetében mi az elfogadható? (GYES, GYED stb.)

GYES, GYED: A TB jogviszonyba abban az esetben tartozik bele a GYES és a GYED, ha
közben fennáll a munkaviszony. A CSOK esetében a TB jogviszonyt elegendő egy személyre
igazolni.
Külföldi tanulmány esetén: magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló törvény
alapján magyar állampolgárnak tekintendő személy esetén a TB jogviszony igazolása kapcsán
elfogadhatóvá válik, ha külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott olyan
tanulmányokat, melyek a külföldi állam joga szerint kiállított olyan oklevélhez vezetnek, amely a
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései
szerint egyenértékűnek ismerhető el a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság állásfoglalása alapján.

milyen feltételei vannak a jelzáloghitel elengedésnek?

Az államtól lehet kérni jelzáloghitel tartozás csökkentése céljából támogatást.  A második
születendő gyermek után a fennálló jelzáloghitel tartozásból 1 millió forint, a harmadik
gyermek születése után pedig további 4 millió forint, majd minden újabb gyermek után 1-1
millió forint kerül elengedésre. Akár egyszerre több jelzáloghitel szerződéssel
összefüggésben is lehet igényelni a támogatást.
Továbbá a lakáscélú jelzáloghitel-tartozások mellett a lakáscélú pénzügyi lízingszerződések
keretében fennálló tartozásokra is érvényesíthetővé válik a második vagy további gyermek
születése vagy örökbefogadása esetén járó támogatás, feltéve, ha annak érvényesítése a
fennálló lízingtartozás egyidejű megszűnését és a lakóingatlan tulajdonjogának megszerzését
eredményezi.
Ezen kívül lehetőség nyílik arra, hogy a támogatást még el nem készült, az ingatlan-
nyilvántartásba be nem jegyzett lakóingatlanon fennálló hiteltartozásra – tehát folyamatban
lévő építkezés vagy bejegyzési eljárás alatt – nem csak a gyermek születése után, hanem már
a várandósság alatt is igénybe lehessen venni.
A tájékoztatás nem teljeskörű. Részleteket a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú
jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló  337/2017. (XI. 14.) Korm. rendeletben találsz.

CSOK-ot igényelhetek használt lakás vásárlására?

Igen, a CSOK összege 1 gyermek esetén 600 000 forint, 2 gyermek esetén 1 430 000 forint,
3 gyermek esetén 2 200 000 forint, 4 vagy több gyermek esetén 2 750 000 forint, ha
használt lakás vásárlására igényled. Az igénylésnek személyi és ingatlan feltételei vannak.
Ha korábban vettél fel CSOK támogatást és azt visszafizeted, akkor meglévő és vállalt
gyermek tekintetében is vehetsz fel újabb CSOK támogatást, ezáltal kihasználhatod a
vagyonszerzési illetékmentességet vagy a CSOK-hoz köthető ÁFA visszatérítési támogatást.

megözvegyült szülő is igénybe veheti a CSOK-ot?

Megözvegyült szülőnek a halálesetet követő egy éven belül akkor is módja nyílik a CSOK
igénybevételére (kivéve megelőlegezett CSOK) az elhunyt szülő jogán, ha a biztosítási
jogviszonyra vonatkozó feltételeknek ő nem, az elhunyt viszont megfelelt a halálát közvetlenül
megelőző időszakban:

 • az elhunyt szülő halála a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül
  következett be,
 • a TB jogviszonyra vonatkozó feltételek az elhunyt szülő tekintetében a halála napján
  vagy az azt megelőző három hónapos időszakon belül bármely időpontban teljesült,
  és a halál napján az együttes igénylés feltétele fennállt,
 •  a túlélő szülőnek elegendő a (halálesettel megszűnő) házasságról teljes bizonyító
  erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tenni.
Tárgy: